Velocity

  • Velocity
  • Velocity
  • Velocity
  • Velocity

Velocity

Lần đầu tiên thương hiệu mắt kính Velocity cho ra mắt dòng sản phẩm kính mát. Với thiết kế trẻ trung theo xu hướng Hàn Quốc, gọng kính làm từ nhựa Acetate kết hợp với hoa văn độc đáo, cùng tròng kính là chất liệu Polycarbonate siêu nhẹ, bền và phủ lớp UV400.

 

Xem thêm
Thu gọn

Gọng Kính Velocity VL26768-C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26768-C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26768-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26768-C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26746-C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26746-C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26746-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26746-C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26744-C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26744-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26744-C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26732-C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26768-C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26746-C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26732-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26732-C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26635-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97468-958

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97450-053

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26632 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL22665 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25355 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25355 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity V25352 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26768-C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26768-C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26768-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26746-C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26746-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26746-C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26744-C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26744-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26744-C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26732-C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26718-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26718-C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-097

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-061

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-061

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-051

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-026

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-411

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-356

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-061

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-061

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-026

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97473-001

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

- 10%

Gọng kính Velocity VL97470-928

Giá gốc: 380,000 (VND)

Giá bán: 380,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL5373-01

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL1480-37

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ