Sản phẩm

Tròng Ánh Sáng Xanh Chemi U3 1.60

Giá gốc: 700,000 (VND)

Giá bán: 700,000 vnđ

Tròng Kính Chemi U6 Perfect UV420

Giá gốc: 879,000 (VND)

Giá bán: 879,000 vnđ

Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Chemi A-One

Giá gốc: 750,000 (VND)

Giá bán: 750,000 vnđ

CHEMI LENS 1.60SP CRYSTARL U2 COATED

Giá gốc: 630,000 (VND)

Giá bán: 630,000 vnđ

CHEMI LENS 1.74 ASP CRYSTARL U2 COATE

Giá gốc: 2,520,000 (VND)

Giá bán: 2,520,000 vnđ

CHEMI LENS 1.67ASP CRYSTARL U2 COATE

Giá gốc: 1,186,000 (VND)

Giá bán: 1,186,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.74

Giá gốc: 2,668,000 (VND)

Giá bán: 2,668,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.67

Giá gốc: 1,368,000 (VND)

Giá bán: 1,368,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.60

Giá gốc: 739,000 (VND)

Giá bán: 739,000 vnđ