Polycore là thương hiệu của Singapore được sảm xuất tại nhà sản xuất Indonesia . Sản phẩm tròng kính của phổ thông chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế với giá cả phù hợp đại đa số khách hàng .

Sản phẩm Polycore là sản phẩm tròng kính mát có độ  dùng để điều chỉnh các loại tật khúc xạ cận - viễn - lão - loạn thị  

Được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Hải Nhãn

Xem thêm