Thương hiệu

  • Polycore
  • Polycore
  • Polycore

Polycore

Polycore là thương hiệu của Singapore được sảm xuất tại nhà sản xuất Indonesia . Sản phẩm tròng kính của phổ thông chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế với giá cả phù hợp đại đa số khách hàng .

Sản phẩm Polycore là sản phẩm tròng kính mát có độ  dùng để điều chỉnh các loại tật khúc xạ cận - viễn - lão - loạn thị  

Được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Hải Nhãn 

Xem thêm
Thu gọn

Tròng Mát Có Độ Polycore XB39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore HK39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore CT39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore AK39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng kính Mát Có Độ Polycore MK379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ

Tròng kính Mát Có Độ Polycore MT379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Polycore MK379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore XB39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore HK39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore CT39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore AK39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng kính Mát Có Độ Polycore MK379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ

Tròng kính Mát Có Độ Polycore MT379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Polycore MK379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ