Nikon

  • Nikon
  • Nikon
  • Nikon

Nikon

Tròng kính Nikon lần đầu tiên được phân phối độc quyền bởi công ty mắt kính Một Không Một tại Việt Nam, cung cấp các dòng sản phẩm về tròng kính quang học cao cấp nhất đến từ Nhật Bản. 

Thương hiệu Nikon được nhắc đến như "ống kính đẹp nhất thế giới" trong 100 năm qua. Với công nghệ tiên tiến Nikon cũng đã tạo ra các loại tròng kính cao cấp nhất từ năm 1946.

Nikon đã cung cấp cho hàng triệu người tiêu dùng một cái nhìn sắc nét hơn thông qua các sản phẩm quang học đáng tin cậy và được mong muốn nhất.

Xem thêm
Thu gọn

Tròng Kính Nikon 1.60 Lite AS - SeeCoat Blue UV

Giá gốc: 2,979,000 (VND)

Giá bán: 2,979,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.74 Lite 5DAS See Coat Plus U

Giá gốc: 9,620,000 (VND)

Giá bán: 9,620,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.67 Lite 4DAS See Coat Plus UV

Giá gốc: 4,510,000 (VND)

Giá bán: 4,510,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.60 Lite 3DAS See Coat Plus UV

Giá gốc: 3,600,000 (VND)

Giá bán: 3,600,000 vnđ

TRÒNG KÍNH NIKON 1.60 Đổi Màu Chống Tia Ánh Xanh

Giá gốc: 7,890,000 (VND)

Giá bán: 7,890,000 vnđ

TRÒNG KÍNH NIKON 1.60 Chống Tia Ánh Xanh Đổi Màu

Giá gốc: 7,890,000 (VND)

Giá bán: 7,890,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.67 Lite 4AS ECC

Giá gốc: 3,300,000 (VND)

Giá bán: 3,300,000 vnđ

Tròng Kính Nikon1.60 Lite 3AS ECC

Giá gốc: 2,050,000 (VND)

Giá bán: 2,050,000 vnđ

Tròng Kính Nikon1.56 Lite 2AS ECC

Giá gốc: 986,000 (VND)

Giá bán: 986,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.60 Lite AS - SeeCoat Blue UV

Giá gốc: 2,979,000 (VND)

Giá bán: 2,979,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.67 Lite 4DAS See Coat Plus UV

Giá gốc: 4,510,000 (VND)

Giá bán: 4,510,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.60 Lite 3DAS See Coat Plus UV

Giá gốc: 3,600,000 (VND)

Giá bán: 3,600,000 vnđ

TRÒNG KÍNH NIKON 1.60 Chống Tia Ánh Xanh Đổi Màu

Giá gốc: 7,890,000 (VND)

Giá bán: 7,890,000 vnđ

TRÒNG KÍNH NIKON 1.60 Đổi Màu Chống Tia Ánh Xanh

Giá gốc: 7,890,000 (VND)

Giá bán: 7,890,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.74 Lite 5DAS See Coat Plus U

Giá gốc: 9,620,000 (VND)

Giá bán: 9,620,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.67 Lite 4AS ECC

Giá gốc: 3,300,000 (VND)

Giá bán: 3,300,000 vnđ

Tròng Kính Nikon1.60 Lite 3AS ECC

Giá gốc: 2,050,000 (VND)

Giá bán: 2,050,000 vnđ

Tròng Kính Nikon1.56 Lite 2AS ECC

Giá gốc: 986,000 (VND)

Giá bán: 986,000 vnđ