Thông số kính

Mắt
(EYE)
Cầu
(SPH)
Loạn
(CYL)
Trục
(AX)
Cộng thêm
(ADD)
KCDT
(PD)
Thị lực
(VA)
Phải
(P)
Trái
(L)

Nhìn xa

Nhìn gần

Hai tròng

Đa tròng

Tải toa kính lên

Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đơn vị tính Tổng tiền Thao tác
Tổng cộng 0 VNĐ