Thông Số Kính

Mắt
(EYE)
Cầu
(SPH)
Loạn
(CYL)
Trục
(AX)
Cộng thêm
(ADD)
KCDT
(PD)
Thị lực
(VA)
Tải toa kính lên
Phải
(P)

Tải lên
Trái
(L)

Nhìn xa

Nhìn gần

Hai tròng

Đa tròng

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Nước Nhỏ Mắt BLINK-N-CLEAN 15ml Nước Nhỏ Mắt BLINK-N-CLEAN 15ml 90,000 VNĐ 90,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 90,000 VNĐ