• New

Bausch & Lomb là một công ty nhãn khoa của Mỹ được thành lập tại Rochester, New York, một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới về các sản phẩm chăm sóc mắt, gồm kính áp tròng, sản phẩm phục vụ kính áp tròng, thuốc và cấy ghép các bệnh về mắt.