Abbott là đơn vị chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất đưa ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực dinh dưỡng, dược phẩm, thiết bị chẩn đoán và điều trị. Với bề dày 125 năm phát triển,

Abbott thấu hiểu môi trường chăm sóc sức khỏe ngày càng phức tạp của nhân loại, vì vậy mục tiêu của họ trong tương lai là giúp mọi người trên toàn thế giới đạt được sức khỏe tốt nhất có thể trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống. Vì vậy, các sản phẩm nước nhỏ mắt và dung dịch tẩy rửa kính áp tròng, Abbott mang đến những sản phẩm chất lượng và an toàn nhất phục vụ người tiêu dùng.