DuraVision BlueProtect UV
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE
Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Chemi Lens U6 PERFECT UV
Transitions Signature GEN 8

Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV

Giá Góc 3,980,000 VNĐ

Giá Bán 3,980,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 13,900,000 VNĐ

Giá Bán 13,900,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 11,680,000 VNĐ

Giá Bán 11,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,680,000 VNĐ

Giá Bán 6,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,080,000 VNĐ

Giá Bán 6,080,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đổi Màu Chemi U2 Sun Guard Photochromic Gray
Tròng Kính Đổi Màu Chemi U2 Sun Guard Photochromic Gray

Giá Góc 820,000 VNĐ

Giá Bán 688,800 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.60 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.60 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 5,378,000 VNĐ

Giá Bán 5,378,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Style Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Style Colors

Giá Góc 3,830,000 VNĐ

Giá Bán 3,830,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 3,838,000 VNĐ

Giá Bán 3,838,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 3,698,000 VNĐ

Giá Bán 3,698,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 2,398,000 VNĐ

Giá Bán 2,398,000 VNĐ

Boy Girl
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67

Giá Góc 3,950,000 VNĐ

Giá Bán 3,950,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 5,888,000 VNĐ

Giá Bán 5,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV

Giá Góc 2,998,000 VNĐ

Giá Bán 2,998,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,888,000 VNĐ

Giá Bán 1,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 W1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 W1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 P1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 P1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 B1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W3
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W3

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W2
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W2

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 B1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07005X C02
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07005X C02

Giá Góc 2,500,000 VNĐ

Giá Bán 2,500,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07003X C04
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07003X C04

Giá Góc 2,500,000 VNĐ

Giá Bán 2,500,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07003X C03
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07003X C03

Giá Góc 2,500,000 VNĐ

Giá Bán 2,500,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07003X C01
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07003X C01

Giá Góc 2,500,000 VNĐ

Giá Bán 2,500,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3676 C11
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3676 C11

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3676 C5
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3676 C5

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3676 C2
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3676 C2

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3676 C1
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3676 C1

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3671 C7
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3671 C7

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3671 C5
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3671 C5

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3670 C7
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3670 C7

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3670 C6
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3670 C6

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3670 C5
GỌNG KÍNH HỢP KIM REVLON RV3670 C5

Giá Góc 1,560,000 VNĐ

Giá Bán 1,560,000 VNĐ

Boy Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Tròng kính Carl Zeiss hay gọi tắt là tròng kính Zeiss là sản phẩm của tập đoàn Carl Zeiss đến từ Đức ...

Công nghệ lọc ánh sáng xanh ZEISS BlueProtect

Công nghệ lọc ánh sáng xanh ZEISS BlueProtect

Nguyên nhân chính của căng thẳng thị giác kỹ thuật số là ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị số và ánh sáng LED hiện đang chiếm hầu hết cho các nhu cầu chiếu sáng cho mọi môi trường khép kín trong cuộc sống hiện đại

Lớp váng phủ tròng kính Crizal Essilor

Lớp váng phủ tròng kính Crizal Essilor

Lớp váng phủ tròng kính Crizal là giải pháp toàn diện khắc phục 5 vấn đề thông thường ảnh hưởng tới thị lực của bạn

Giới thiệu tròng Kính ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum

Giới thiệu tròng Kính ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum

Là tròng kính có lớp phủ chống phản quang - nhờ bạc kháng khuẩn được tích hợp vào cấu trúc - chống và tiêu diệt 99,9% vi rút và vi khuẩn có hại 

Tròng Kính ZEISS có khả năng khử khuẩn chống dịch Covid-19

Tròng Kính ZEISS có khả năng khử khuẩn chống dịch Covid-19

Trong khi cả thế giới đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng chưa từng có do dịch Covid-19 

Giải pháp tròng kính ZEISS Kiểm Soát tăng độ cận thị cho trẻ em

Giải pháp tròng kính ZEISS Kiểm Soát tăng độ cận thị cho trẻ em

Việc sử dụng kính đeo mắt trong việc kiểm soát sự tiến triển của cận thị. Và ZEISS có thể trợ giúp như thế nào ?

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng kính Prevencia của Essilor với công nghệ độc quyền bảo vệ mắt trước tại hại của ánh sáng xanh 

Tìm hiểu các loại tròng kính đổi màu đang HOT hiện nay ...

Tìm hiểu các loại tròng kính đổi màu đang HOT hiện nay ...

kính cận đổi màu giá bao nhiêu là hợp lý ? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Kính phân cực là gì ?

Kính phân cực là gì ?

Mắt kính phân cực là loại kính râm gì, sử dụng  tốt như thế nào mà thời gian gần đây các thanh niên ráo riết săn lùng ? 

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

Mắt kính đa tròng vỗn dĩ là loại kinh khó làm quen nhất so với các loại kính thuốc khác ...