Transitions Signature GEN 8
ZEISS-Dura-Vision-Platinum-
Tròng Chemi U2 siêu trơn và siêu bền
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE

TRÒNG KÍNH SIÊU MỎNG SEIKO SPG 1.74AS
TRÒNG KÍNH SIÊU MỎNG SEIKO SPG 1.74AS

Giá Góc 4,500,000 VNĐ

Giá Bán 4,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH SIÊU MỎNG SEIKO ULTRA16MX AS 1.60
TRÒNG KÍNH SIÊU MỎNG SEIKO ULTRA16MX AS 1.60

Giá Góc 1,320,000 VNĐ

Giá Bán 1,320,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 3,698,000 VNĐ

Giá Bán 3,698,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 2,398,000 VNĐ

Giá Bán 2,398,000 VNĐ

Boy Girl
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67

Giá Góc 3,950,000 VNĐ

Giá Bán 3,950,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 5,888,000 VNĐ

Giá Bán 5,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV

Giá Góc 2,998,000 VNĐ

Giá Bán 2,998,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,888,000 VNĐ

Giá Bán 1,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV

Giá Góc 1,500,000 VNĐ

Giá Bán 1,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV

Giá Góc 798,000 VNĐ

Giá Bán 798,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark

Giá Góc 1,890,000 VNĐ

Giá Bán 1,890,000 VNĐ

TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK
TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá Góc 1,438,000 VNĐ

Giá Bán 1,438,000 VNĐ

TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 3,468,000 VNĐ

Giá Bán 3,468,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 2,278,000 VNĐ

Giá Bán 2,278,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 1,238,000 VNĐ

Giá Bán 1,238,000 VNĐ

Boy Girl Children
GỌNG KÍNH MUFANG TITANIUM 18K GOLD M9092_C2
GỌNG KÍNH MUFANG TITANIUM 18K GOLD M9092_C2

Giá Góc 4,200,000 VNĐ

Giá Bán 4,200,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH MUFANG TITANIUM 18K GOLD M9092_C1
GỌNG KÍNH MUFANG TITANIUM 18K GOLD M9092_C1

Giá Góc 4,200,000 VNĐ

Giá Bán 4,200,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_C
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_C

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_A
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_A

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_C
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_C

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S2_D
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S2_D

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S_D
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S_D

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_C56
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_C56

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_A
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_A

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA ULTEM PARIM PR85009 B1
GỌNG KÍNH NHỰA ULTEM PARIM PR85009 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 W1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 W1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 P1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 P1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 B1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W3
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W3

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W2
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W2

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 B1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Tròng Kính Đổi Màu Là Gì ?

Tròng Kính Đổi Màu Là Gì ?

Tròng kính đổi màu trông giống như tròng kính trong suốt khi ở trong nhà nhưng tự động đổi màu sậm khi di chuyển vào một khu vực sáng hơn. 

Viễn thị và lão thị khác nhau thế nào ?

Viễn thị và lão thị khác nhau thế nào ?

Không giống như viễn thị và cận thị được phân biệt rất rõ, nhiều người thường lầm tưởng rằng viễn thị và lão thị cùng là một bệnh

 

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng kính Prevencia của Essilor với công nghệ độc quyền bảo vệ mắt trước tại hại của ánh sáng xanh 

Tìm hiểu các loại tròng kính đổi màu đang HOT hiện nay ...

Tìm hiểu các loại tròng kính đổi màu đang HOT hiện nay ...

kính cận đổi màu giá bao nhiêu là hợp lý ? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Kính phân cực là gì ?

Kính phân cực là gì ?

Mắt kính phân cực là loại kính râm gì, sử dụng  tốt như thế nào mà thời gian gần đây các thanh niên ráo riết săn lùng ? 

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

Mắt kính đa tròng vỗn dĩ là loại kinh khó làm quen nhất so với các loại kính thuốc khác ...

Hiểu về kính hai tròng

Hiểu về kính hai tròng

Kính hai tròng thường được kê đơn cho những người bị lão thị. Vậy kính hai tròng là gì...

Giải Pháp Cho Mắt Lão Thị

Giải Pháp Cho Mắt Lão Thị

Kính mắt chính là phương pháp phổ biến và ít can thiệp tới nhãn cầu nhất nhằm giải quyết vấn đề thị giác

Tròng kính đa tròng Essilor VARILUX®

Tròng kính đa tròng Essilor VARILUX®

Đừng để thị lực của bạn ngăn bạn làm điều mình thích. Đó là lí do tại sao tại Varilux, chúng tôi liên tục bức phá giới hạn sáng chế

Hiểu về kính đa tròng ?

Hiểu về kính đa tròng ?

Kính đa tròng là giải pháp giúp bạn thay thế cả kính nhìn xa (lái xe, chơi thể thao, hoạt động ngoài trời) và kính nhìn gần (đọc sách, xem điện thoại, làm việc với máy tính) và nhìn rõ ở khoảng cách trung gian mà kính hai tròng còn hạn chế.