Transitions Signature GEN 8
ZEISS-Dura-Vision-Platinum-
Tròng Chemi U2 siêu trơn và siêu bền
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE

Tròng Kính Đổi Màu Chemi U2 Sun Guard Photochromic Gray
Tròng Kính Đổi Màu Chemi U2 Sun Guard Photochromic Gray

Giá Góc 820,000 VNĐ

Giá Bán 688,800 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Chemi U6 PERFECT UV 1.67 UV BLUE LIGHT CUT
Tròng Kính Chemi U6 PERFECT UV 1.67 UV BLUE LIGHT CUT

Giá Góc 1,360,000 VNĐ

Giá Bán 1,360,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.60 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.60 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 5,378,000 VNĐ

Giá Bán 5,378,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Style Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Style Colors

Giá Góc 3,830,000 VNĐ

Giá Bán 3,830,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 3,838,000 VNĐ

Giá Bán 3,838,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 3,698,000 VNĐ

Giá Bán 3,698,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 2,398,000 VNĐ

Giá Bán 2,398,000 VNĐ

Boy Girl
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67

Giá Góc 3,950,000 VNĐ

Giá Bán 3,950,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 5,888,000 VNĐ

Giá Bán 5,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV

Giá Góc 2,998,000 VNĐ

Giá Bán 2,998,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,888,000 VNĐ

Giá Bán 1,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV

Giá Góc 1,500,000 VNĐ

Giá Bán 1,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV

Giá Góc 798,000 VNĐ

Giá Bán 798,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark

Giá Góc 1,890,000 VNĐ

Giá Bán 1,890,000 VNĐ

TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK
TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá Góc 1,438,000 VNĐ

Giá Bán 1,438,000 VNĐ

GỌNG KÍNH MUFANG TITANIUM 18K GOLD M9092_C2
GỌNG KÍNH MUFANG TITANIUM 18K GOLD M9092_C2

Giá Góc 4,200,000 VNĐ

Giá Bán 4,200,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH MUFANG TITANIUM 18K GOLD M9092_C1
GỌNG KÍNH MUFANG TITANIUM 18K GOLD M9092_C1

Giá Góc 4,200,000 VNĐ

Giá Bán 4,200,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_C
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_C

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_A
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_A

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_C
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_C

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S2_D
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S2_D

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S_D
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S_D

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_C56
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_C56

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_A
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_A

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA ULTEM PARIM PR85009 B1
GỌNG KÍNH NHỰA ULTEM PARIM PR85009 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 W1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 W1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 P1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 P1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 B1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W3
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W3

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W2
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W2

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 B1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Tròng Kính Essilor Transitions Signature 7™

Tròng Kính Essilor Transitions Signature 7™

Từ thời điểm bạn ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày mới, tròng kính đổi màu khi ra nắng Transitions® Signature® Gen 7™

Tròng Kính Essilor Transitions Signature Gen8

Tròng Kính Essilor Transitions Signature Gen8

Tròng Kính tự đổi màu theo điều kiện ánh sáng với tốc độ đột phá, màu đậm và bền hơn hẳn so với những dòng kính trước kia, kính đổi màu

TRÒNG KÍNH CHỐNG BÁM BỤI ?

TRÒNG KÍNH CHỐNG BÁM BỤI ?

Bụi có thể tích tụ trên các tròng kính của bạn ngay cả khi bạn không nhận thấy, và sự tích tụ đều đặn của bụi bẩn, cát và bụi có thể làm cho kính của bạn trở nên đục và tầm nhìn của bạn mờ.

TRÒNG KÍNH CHỐNG CHÓI ?

TRÒNG KÍNH CHỐNG CHÓI ?

Ánh sáng chói hoặc ánh sáng chói chói có thể khá khó chịu và có thể khiến bạn khó nhìn thấy đúng. Điều này ảnh hưởng đến hầu hết chúng ta nhiều lần trong ngày, vì vậy việc bảo vệ đôi mắt của bạn chống lại nó là khá quan trọng

TRÒNG KÍNH CHỐNG TRẦY XƯỚC ?

TRÒNG KÍNH CHỐNG TRẦY XƯỚC ?

Không có gì tệ hơn là mua một cặp kính mắt đắt tiền và sau đó vô tình làm rơi chúng trước khi bạn thậm chí còn có cơ hội để khoe chúng. Chúng có thể không phá vỡ, nhưng các tròng kính có lẽ sẽ bị trầy xước

TRÒNG KÍNH CHỐNG BÁM VÂN TAY ?

TRÒNG KÍNH CHỐNG BÁM VÂN TAY ?

Tròng kính chống vân tay có lớp phủ đặc biệt bảo vệ nó khỏi dấu vân tay và vết ố, khiến nó trở thành một thứ cần thiết cho người đeo kính đeo mắt

TRÒNG KÍNH CHỐNG BÁM NƯỚC ?

TRÒNG KÍNH CHỐNG BÁM NƯỚC ?

Lớp phủ chống bám nước của tròng kính như Crizal ngăn các giọt nước dính vào tròng kính. Điều này đạt được bằng cách hạt nước tạo với tròng kính một góc nhỏ khiến nước rơi xuống và trượt xuống. 

Công nghệ phủ Super Hydrophobic ?

Công nghệ phủ Super Hydrophobic ?

Super Hydrophobic làm việc như nào : lớp phủ Super Hydrophobic giúp bề mặt tròng mắt kính không hấp dẫn với các phân tử nước

Tròng Kính Đổi Màu Là Gì ?

Tròng Kính Đổi Màu Là Gì ?

Tròng kính đổi màu trông giống như tròng kính trong suốt khi ở trong nhà nhưng tự động đổi màu sậm khi di chuyển vào một khu vực sáng hơn. 

Viễn thị và lão thị khác nhau thế nào ?

Viễn thị và lão thị khác nhau thế nào ?

Không giống như viễn thị và cận thị được phân biệt rất rõ, nhiều người thường lầm tưởng rằng viễn thị và lão thị cùng là một bệnh