ZEISS PhotoFusion
Transitions Signature GEN 8
DuraVision BlueProtect UV
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE

Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 3,838,000 VNĐ

Giá Bán 3,838,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV

Giá Góc 1,500,000 VNĐ

Giá Bán 1,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV

Giá Góc 798,000 VNĐ

Giá Bán 798,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark

Giá Góc 1,890,000 VNĐ

Giá Bán 1,890,000 VNĐ

TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK
TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá Góc 1,438,000 VNĐ

Giá Bán 1,438,000 VNĐ

TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 3,468,000 VNĐ

Giá Bán 3,468,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 2,278,000 VNĐ

Giá Bán 2,278,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 1,238,000 VNĐ

Giá Bán 1,238,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV

Giá Góc 3,980,000 VNĐ

Giá Bán 3,980,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 13,900,000 VNĐ

Giá Bán 13,900,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 11,680,000 VNĐ

Giá Bán 11,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,680,000 VNĐ

Giá Bán 6,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,080,000 VNĐ

Giá Bán 6,080,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Essentials Home & Work
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Essentials Home & Work

Giá Góc 2,380,000 VNĐ

Giá Bán 2,380,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Essentials Acetive
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Essentials Acetive

Giá Góc 2,780,000 VNĐ

Giá Bán 2,780,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor  Essentials Everyday
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor  Essentials Everyday

Giá Góc 2,380,000 VNĐ

Giá Bán 2,380,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5292F_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5292F_W44

Giá Góc 2,150,000 VNĐ

Giá Bán 2,150,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO6174D_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO6174D_W44

Giá Góc 1,950,000 VNĐ

Giá Bán 1,950,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5379D_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5379D_W44

Giá Góc 2,150,000 VNĐ

Giá Bán 2,150,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5378F_2909
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5378F_2909

Giá Góc 256,000 VNĐ

Giá Bán 256,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5378F_2908
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5378F_2908

Giá Góc 2,560,000 VNĐ

Giá Bán 2,560,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5372F_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5372F_W44

Giá Góc 2,150,000 VNĐ

Giá Bán 2,150,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5335F_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5335F_W44

Giá Góc 2,550,000 VNĐ

Giá Bán 2,550,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5334_W2847
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5334_W2847

Giá Góc 2,750,000 VNĐ

Giá Bán 2,750,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5334_W656
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5334_W656

Giá Góc 2,750,000 VNĐ

Giá Bán 2,750,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5334_W44
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5334_W44

Giá Góc 2,750,000 VNĐ

Giá Bán 2,750,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5313D_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5313D_W44

Giá Góc 1,950,000 VNĐ

Giá Bán 1,950,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5239D_W44
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5239D_W44

Giá Góc 3,050,000 VNĐ

Giá Bán 3,050,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5190F_W44
Gọng Kính Nhựa Hợp Kim Vogue VO5190F_W44

Giá Góc 2,750,000 VNĐ

Giá Bán 2,750,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5149D_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5149D_W44

Giá Góc 1,650,000 VNĐ

Giá Bán 1,650,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5115D_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5115D_W44

Giá Góc 1,850,000 VNĐ

Giá Bán 1,850,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5099D_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5099D_W44

Giá Góc 1,850,000 VNĐ

Giá Bán 1,850,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5098D_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5098D_W44

Giá Góc 1,850,000 VNĐ

Giá Bán 1,850,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5025D_W44
Gọng Kính Nhựa Vogue VO5025D_W44

Giá Góc 1,650,000 VNĐ

Giá Bán 1,650,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Titanium Exfash EF49273T_001
Gọng Kính Titanium Exfash EF49273T_001

Giá Góc 1,480,000 VNĐ

Giá Bán 1,480,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Titanium Exfash EF39293T_001
Gọng Kính Titanium Exfash EF39293T_001

Giá Góc 1,480,000 VNĐ

Giá Bán 1,480,000 VNĐ

Boy Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Tròng kính Carl Zeiss hay gọi tắt là tròng kính Zeiss là sản phẩm của tập đoàn Carl Zeiss đến từ Đức ...

Công nghệ lọc ánh sáng xanh ZEISS BlueProtect

Công nghệ lọc ánh sáng xanh ZEISS BlueProtect

Nguyên nhân chính của căng thẳng thị giác kỹ thuật số là ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị số và ánh sáng LED hiện đang chiếm hầu hết cho các nhu cầu 

Lớp váng phủ tròng kính Crizal Essilor

Lớp váng phủ tròng kính Crizal Essilor

Lớp váng phủ tròng kính Crizal là giải pháp toàn diện khắc phục 5 vấn đề thông thường ảnh hưởng tới 

ZEISS DIGITAL LENS - Tròng kính kỹ thuật số

ZEISS DIGITAL LENS - Tròng kính kỹ thuật số

 ZEISS Digital mới cho phép đôi mắt của bạn di chuyển dễ dàng giữa thế giới kỹ thuật số và thế giới thực 

Cách xác định hình dáng khuôn mặt ...

Cách xác định hình dáng khuôn mặt ...

Hướng dẫn bạn lựa chọn mắt kính phù hợp nhất cho hình dạng khuôn mặt của bạn

Video Clip giới thiệu kính đổi màu Essilor Gen 8™

Video Clip giới thiệu kính đổi màu Essilor Gen 8™

Kính đổi màu Transitions® Signature® Gen 8™ thế hệ mới của Essilor - Phong cách thời thượng

CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

Hiểu đúng đơn kính thuốc của mình cũng là một cách kiểm soát sự gia tăng độ cận của bản thân cũng như kiểm soát các loại mắt kính

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng kính Prevencia của Essilor với công nghệ độc quyền bảo vệ mắt trước tại hại của ánh sáng xanh 

Kính phân cực là gì ?

Kính phân cực là gì ?

Mắt kính phân cực là loại kính râm gì, sử dụng  tốt như thế nào mà thời gian gần đây các thanh niên ráo riết săn lùng ? 

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

Mắt kính đa tròng vỗn dĩ là loại kinh khó làm quen nhất so với các loại kính thuốc khác ...