DuraVision BlueProtect UV
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE
Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Chemi Lens U6 PERFECT UV
Transitions Signature GEN 8

Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 13,900,000 VNĐ

Giá Bán 13,900,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 11,680,000 VNĐ

Giá Bán 11,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,680,000 VNĐ

Giá Bán 6,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,080,000 VNĐ

Giá Bán 6,080,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đổi Màu Chemi U2 Sun Guard Photochromic Gray
Tròng Kính Đổi Màu Chemi U2 Sun Guard Photochromic Gray

Giá Góc 820,000 VNĐ

Giá Bán 688,800 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.60 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.60 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 5,378,000 VNĐ

Giá Bán 5,378,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Style Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Style Colors

Giá Góc 3,830,000 VNĐ

Giá Bán 3,830,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 3,838,000 VNĐ

Giá Bán 3,838,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 3,698,000 VNĐ

Giá Bán 3,698,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 2,398,000 VNĐ

Giá Bán 2,398,000 VNĐ

Boy Girl
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67

Giá Góc 3,950,000 VNĐ

Giá Bán 3,950,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 5,888,000 VNĐ

Giá Bán 5,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV

Giá Góc 2,998,000 VNĐ

Giá Bán 2,998,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,888,000 VNĐ

Giá Bán 1,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV

Giá Góc 1,500,000 VNĐ

Giá Bán 1,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_C
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_C

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8373_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_A
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_A

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_C
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8382_C

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S2_D
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S2_D

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S_D
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362S_D

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_C56
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_C56

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_A
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_A

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_B
GỌNG KÍNH KHOAN TITANIUM PORSCHE DESIGN P8362_B

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA ULTEM PARIM PR85009 B1
GỌNG KÍNH NHỰA ULTEM PARIM PR85009 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 W1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 W1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 P1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 P1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 B1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83442 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W3
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W3

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W2
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W2

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 W1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 B1
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM PARIM PR83441 B1

Giá Góc 1,733,000 VNĐ

Giá Bán 1,733,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07005X C02
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07005X C02

Giá Góc 2,500,000 VNĐ

Giá Bán 2,500,000 VNĐ

Boy Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07003X C04
GỌNG KÍNH TITANIUM NEW BALANCE NB07003X C04

Giá Góc 2,500,000 VNĐ

Giá Bán 2,500,000 VNĐ

Boy Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Tròng kính Carl Zeiss hay gọi tắt là tròng kính Zeiss là sản phẩm của tập đoàn Carl Zeiss đến từ Đức ...

Công nghệ lọc ánh sáng xanh ZEISS BlueProtect

Công nghệ lọc ánh sáng xanh ZEISS BlueProtect

Nguyên nhân chính của căng thẳng thị giác kỹ thuật số là ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị số và ánh sáng LED hiện đang chiếm hầu hết cho các nhu cầu chiếu sáng cho mọi môi trường khép kín trong cuộc sống hiện đại

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng kính Prevencia của Essilor với công nghệ độc quyền bảo vệ mắt trước tại hại của ánh sáng xanh 

Tìm hiểu các loại tròng kính đổi màu đang HOT hiện nay ...

Tìm hiểu các loại tròng kính đổi màu đang HOT hiện nay ...

kính cận đổi màu giá bao nhiêu là hợp lý ? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Kính phân cực là gì ?

Kính phân cực là gì ?

Mắt kính phân cực là loại kính râm gì, sử dụng  tốt như thế nào mà thời gian gần đây các thanh niên ráo riết săn lùng ? 

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

Mắt kính đa tròng vỗn dĩ là loại kinh khó làm quen nhất so với các loại kính thuốc khác ...

Hiểu về kính hai tròng

Hiểu về kính hai tròng

Kính hai tròng thường được kê đơn cho những người bị lão thị. Vậy kính hai tròng là gì...

Giải Pháp Cho Mắt Lão Thị

Giải Pháp Cho Mắt Lão Thị

Kính mắt chính là phương pháp phổ biến và ít can thiệp tới nhãn cầu nhất nhằm giải quyết vấn đề thị giác

Tròng kính đa tròng Essilor VARILUX®

Tròng kính đa tròng Essilor VARILUX®

Đừng để thị lực của bạn ngăn bạn làm điều mình thích. Đó là lí do tại sao tại Varilux, chúng tôi liên tục bức phá giới hạn sáng chế

Hiểu về kính đa tròng ?

Hiểu về kính đa tròng ?

Kính đa tròng là giải pháp giúp bạn thay thế cả kính nhìn xa (lái xe, chơi thể thao, hoạt động ngoài trời) và kính nhìn gần (đọc sách, xem điện thoại, làm việc với máy tính) và nhìn rõ ở khoảng cách trung gian mà kính hai tròng còn hạn chế.