Transitions Signature GEN 8
ZEISS-Dura-Vision-Platinum-
Tròng Chemi U2 siêu trơn và siêu bền
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE

TRÒNG KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS LIGHT D LotuTec UV 1.50
TRÒNG KÍNH ĐA TRÒNG ZEISS LIGHT D LotuTec UV 1.50

Giá Góc 3,980,000 VNĐ

Giá Bán 3,980,000 VNĐ

Boy Girl
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.67 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 3,698,000 VNĐ

Giá Bán 3,698,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.60 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 2,398,000 VNĐ

Giá Bán 2,398,000 VNĐ

Boy Girl
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH THÔNG MINH ESSILOR BLUE UV CAPTURE 1.67

Giá Góc 3,950,000 VNĐ

Giá Bán 3,950,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.61 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 5,888,000 VNĐ

Giá Bán 5,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.67 Duravision Platinum UV

Giá Góc 2,998,000 VNĐ

Giá Bán 2,998,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,888,000 VNĐ

Giá Bán 1,888,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV

Giá Góc 1,500,000 VNĐ

Giá Bán 1,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV

Giá Góc 798,000 VNĐ

Giá Bán 798,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark

Giá Góc 1,890,000 VNĐ

Giá Bán 1,890,000 VNĐ

TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK
TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá Góc 1,438,000 VNĐ

Giá Bán 1,438,000 VNĐ

TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 3,468,000 VNĐ

Giá Bán 3,468,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 2,278,000 VNĐ

Giá Bán 2,278,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 1,238,000 VNĐ

Giá Bán 1,238,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH PHÁP ESSILOR 1.56 CRIZAL SAPPHIRE 360° UV
TRÒNG KÍNH PHÁP ESSILOR 1.56 CRIZAL SAPPHIRE 360° UV

Giá Góc 998,000 VNĐ

Giá Bán 998,000 VNĐ

Boy Girl Children
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE839 0991
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE839 0991

Giá Góc 3,900,000 VNĐ

Giá Bán 3,900,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE839 0AEN
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE839 0AEN

Giá Góc 3,900,000 VNĐ

Giá Bán 3,900,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE818 0713
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE818 0713

Giá Góc 3,700,000 VNĐ

Giá Bán 3,700,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE816 0752
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE816 0752

Giá Góc 3,900,000 VNĐ

Giá Bán 3,900,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE816 0AFG
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE816 0AFG

Giá Góc 3,900,000 VNĐ

Giá Bán 3,900,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE779 700Y
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE779 700Y

Giá Góc 4,200,000 VNĐ

Giá Bán 4,200,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE779 06N4
GỌNG KÍNH NHỰA HỢP KIM CAROLINA HERRERA VHE779 06N4

Giá Góc 4,200,000 VNĐ

Giá Bán 4,200,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE773 0741
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE773 0741

Giá Góc 3,900,000 VNĐ

Giá Bán 3,900,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE773 06WR
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE773 06WR

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE773 06DC
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE773 06DC

Giá Góc 3,900,000 VNĐ

Giá Bán 3,900,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE773 0GGU
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE773 0GGU

Giá Góc 3,900,000 VNĐ

Giá Bán 3,900,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE758N 06BA
GỌNG KÍNH NHỰA TR90 CAROLINA HERRERA VHE758N 06BA

Giá Góc 3,900,000 VNĐ

Giá Bán 3,900,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE168 0492
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE168 0492

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE168 0A93
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE168 0A93

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE163 033M
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE163 033M

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE163 0H33
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE163 0H33

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE163 0A93
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE163 0A93

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE156 0492
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE156 0492

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE156 301Y
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE156 301Y

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE156 0N53
GỌNG KÍNH TITANIUM CAROLINA HERRERA VHE156 0N53

Giá Góc 4,300,000 VNĐ

Giá Bán 4,300,000 VNĐ

Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Big Sale Off 10 - 20%

Big Sale Off 10 - 20%

Khuyến mãi Noel – Tết dương lịch 2021 thay cho lời cảm ơn sâu sắc với những khách hàng 

Tròng Kính Đổi Màu Là Gì ?

Tròng Kính Đổi Màu Là Gì ?

Tròng kính đổi màu trông giống như tròng kính trong suốt khi ở trong nhà nhưng tự động đổi màu sậm khi di chuyển vào một khu vực sáng hơn. 

Viễn thị và lão thị khác nhau thế nào ?

Viễn thị và lão thị khác nhau thế nào ?

Không giống như viễn thị và cận thị được phân biệt rất rõ, nhiều người thường lầm tưởng rằng viễn thị và lão thị cùng là một bệnh

 

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng kính Prevencia của Essilor với công nghệ độc quyền bảo vệ mắt trước tại hại của ánh sáng xanh 

Tìm hiểu các loại tròng kính đổi màu đang HOT hiện nay ...

Tìm hiểu các loại tròng kính đổi màu đang HOT hiện nay ...

kính cận đổi màu giá bao nhiêu là hợp lý ? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Kính phân cực là gì ?

Kính phân cực là gì ?

Mắt kính phân cực là loại kính râm gì, sử dụng  tốt như thế nào mà thời gian gần đây các thanh niên ráo riết săn lùng ? 

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

Mắt kính đa tròng vỗn dĩ là loại kinh khó làm quen nhất so với các loại kính thuốc khác ...

Hiểu về kính hai tròng

Hiểu về kính hai tròng

Kính hai tròng thường được kê đơn cho những người bị lão thị. Vậy kính hai tròng là gì...

Giải Pháp Cho Mắt Lão Thị

Giải Pháp Cho Mắt Lão Thị

Kính mắt chính là phương pháp phổ biến và ít can thiệp tới nhãn cầu nhất nhằm giải quyết vấn đề thị giác

Tròng kính đa tròng Essilor VARILUX®

Tròng kính đa tròng Essilor VARILUX®

Đừng để thị lực của bạn ngăn bạn làm điều mình thích. Đó là lí do tại sao tại Varilux, chúng tôi liên tục bức phá giới hạn sáng chế