Velocity

  • Velocity
  • Velocity
  • Velocity
  • Velocity

Velocity

Lần đầu tiên thương hiệu mắt kính Velocity cho ra mắt dòng sản phẩm kính mát. Với thiết kế trẻ trung theo xu hướng Hàn Quốc, gọng kính làm từ nhựa Acetate kết hợp với hoa văn độc đáo, cùng tròng kính là chất liệu Polycarbonate siêu nhẹ, bền và phủ lớp UV400.

 

Xem thêm
Thu gọn

Gọng Kính Velocity VL26632 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26632 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26632 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26628 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26633 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26633 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL22665 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL22635C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL22635 C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25355 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25355 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity V25352 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26632 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL22665 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25355 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25355 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity V25352 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25351 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25330 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25328 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25328 C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25323 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25313 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL25313 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26632 C02

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26632 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26628 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26633 C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL26633 C04

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL22635C03

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL22635 C01

Giá gốc: 520,000 (VND)

Giá bán: 520,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL3440-904

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL4431-352

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL4431-102

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL4431-020

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL3440-950

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL4431-570

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL3470-31

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL3470-07

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL5371-020

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL5373-01

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL5310-029

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL5373-01

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ

Gọng Kính Velocity VL1480-37

Giá gốc: 340,000 (VND)

Giá bán: 340,000 vnđ