Chiết Xuất Cao

Tất cả thương hiệu: HOYAEssilorChemikodak lensSeikoZEISSNikon

Màu Gọng

Màu Mắt

Tròng Kính Nikon 1.67 Lite 4AS ECC

Giá gốc: 3,300,000 (VND)

Giá bán: 3,300,000 vnđ

Tròng Kính Nikon1.60 Lite 3AS ECC

Giá gốc: 2,050,000 (VND)

Giá bán: 2,050,000 vnđ