Sản phẩm

TRÒNG KÍNH ĐỔI MÀU ESILOR 1.50 CRIZAL TRANSITION VIII

Giá gốc: 2,900,000 (VND)

Giá bán: 2,900,000 vnđ

Tròng Kính Đổi Màu Esilor 1.61 CRIZAL TRANSITION VIII

Giá gốc: 4,968,000 (VND)

Giá bán: 4,968,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Ecolite 1.56 SunLens By Essilor

Giá gốc: 680,000 (VND)

Giá bán: 680,000 vnđ

Tròng Kính Đổi Màu ZEISS 1.50 PhotoFusion

Giá gốc: 6,000,000 (VND)

Giá bán: 6,000,000 vnđ

Tròng Kính Kodak FSV1.67 Asp UV400

Giá gốc: 1,350,000 (VND)

Giá bán: 1,350,000 vnđ

Tròng Kính Kodak FSV1.60 Asp UV400

Giá gốc: 850,000 (VND)

Giá bán: 850,000 vnđ

CHEMI 1.56ASP PHOTO GRAY ĐỔI MÀU

Giá gốc: 668,000 (VND)

Giá bán: 668,000 vnđ

Tròng Kính HOYA Stellify 1.60 Blue Control

Giá gốc: 1,068,000 (VND)

Giá bán: 1,068,000 vnđ

Tròng Kính HOYA Stellify 1.55 Blue Control

Giá gốc: 628,000 (VND)

Giá bán: 628,000 vnđ