Chiết Xuất

Tất cả thương hiệu: ChemiEXCELITEPolycore

Thương hiệu

Màu Gọng

Màu Mắt

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.74

Giá gốc: 2,668,000 (VND)

Giá bán: 2,668,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.67

Giá gốc: 1,368,000 (VND)

Giá bán: 1,368,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.60

Giá gốc: 739,000 (VND)

Giá bán: 739,000 vnđ

Tròng Kính Mát POLARIZED HMCS 1.56

Giá gốc: 1,200,000 (VND)

Giá bán: 1,200,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Excelite Polarview 3D

Giá gốc: 3,268,000 (VND)

Giá bán: 3,268,000 vnđ

Tròng kính Mát Có Độ Polycore MK379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ

Tròng kính Mát Có Độ Polycore MT379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Polycore MK379

Giá gốc: 500,000 (VND)

Giá bán: 500,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore XB39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ