Thông Số Kính

Mắt
(EYE)
Cầu
(SPH)
Loạn
(CYL)
Trục
(AX)
Cộng thêm
(ADD)
KCDT
(PD)
Thị lực
(VA)
Tải toa kính lên
Phải
(P)

Tải lên
Trái
(L)

Nhìn xa

Nhìn gần

Hai tròng

Đa tròng

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Freshkon 58 UV - Kính Áp Tròng Loại 1 tháng Freshkon 58 UV - Kính Áp Tròng Loại 1 tháng 150,000 VNĐ 150,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 150,000 VNĐ