Thông Số Kính

Mắt
(EYE)
Cầu
(SPH)
Loạn
(CYL)
Trục
(AX)
Cộng thêm
(ADD)
KCDT
(PD)
Thị lực
(VA)
Tải toa kính lên
Phải
(P)

Tải lên
Trái
(L)

Nhìn xa

Nhìn gần

Hai tròng

Đa tròng

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Tròng Kính Mát Có Độ Ecolite 1.56 SunLens By Essilor Tròng Kính Mát Có Độ Ecolite 1.56 SunLens By Essilor 680,000 VNĐ 680,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 680,000 VNĐ