Thông Số Kính

Mắt
(EYE)
Cầu
(SPH)
Loạn
(CYL)
Trục
(AX)
Cộng thêm
(ADD)
KCDT
(PD)
Thị lực
(VA)
Tải toa kính lên
Phải
(P)

Tải lên
Trái
(L)

Nhìn xa

Nhìn gần

Hai tròng

Đa tròng

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Kính Mát Molsion MS6030 C10 Kính Mát Molsion MS6030 C10 2,227,500 VNĐ 2,227,500 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 2,227,500 VNĐ