Thông Số Kính

Mắt
(EYE)
Cầu
(SPH)
Loạn
(CYL)
Trục
(AX)
Cộng thêm
(ADD)
KCDT
(PD)
Thị lực
(VA)
Tải toa kính lên
Phải
(P)

Tải lên
Trái
(L)

Nhìn xa

Nhìn gần

Hai tròng

Đa tròng

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Tròng Kính HL by HOYA 1.56 HMC UV400 Tròng Kính HL by HOYA 1.56 HMC UV400 368,000 VNĐ 368,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 368,000 VNĐ