Thông Số Kính

Mắt
(EYE)
Cầu
(SPH)
Loạn
(CYL)
Trục
(AX)
Cộng thêm
(ADD)
KCDT
(PD)
Thị lực
(VA)
Tải toa kính lên
Phải
(P)

Tải lên
Trái
(L)

Nhìn xa

Nhìn gần

Hai tròng

Đa tròng

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Freshvue Cool F15 MagicBlack Kính Áp Tròng Màu Freshvue Cool F15 MagicBlack Kính Áp Tròng Màu 199,000 VNĐ 199,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 199,000 VNĐ