Thông Số Kính

Mắt
(EYE)
Cầu
(SPH)
Loạn
(CYL)
Trục
(AX)
Cộng thêm
(ADD)
KCDT
(PD)
Thị lực
(VA)
Tải toa kính lên
Phải
(P)

Tải lên
Trái
(L)

Nhìn xa

Nhìn gần

Hai tròng

Đa tròng

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Tròng Kính Lọc Ánh Sáng Xanh Excelite 1.55 Nano Blue Tròng Kính Lọc Ánh Sáng Xanh Excelite 1.55 Nano Blue 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 550,000 VNĐ