Chống Bể

Tất cả thương hiệu: HOYAEssilorEXCELITE

Thương hiệu

Màu Gọng

Màu Mắt

ESSILOR 1.59 AIRMARK AS CRIZAL FORTE UV

Giá gốc: 2,179,000 (VND)

Giá bán: 2,179,000 vnđ

HOYA Hilux–Phoenix 1.53HVP CHỐNG BỂ

Giá gốc: 1,090,000 (VND)

Giá bán: 1,090,000 vnđ

Trivex SV Excelite1 TVX 1.53 Không Bể

Giá gốc: 1,150,000 (VND)

Giá bán: 1,150,000 vnđ

Đa Tròng Chống Bể EXCELITE REFRACTIVE 1.53

Giá gốc: 3,650,000 (VND)

Giá bán: 3,650,000 vnđ