Chiết suất Cao

Tất cả thương hiệu: HOYAEssilorChemikodak lensSeikoZEISSNikon

Màu Gọng

Màu Mắt

Tròng Kính Zeiss Clarity 1.67 AS LT

Giá gốc: 4,500,000 (VND)

Giá bán: 4,500,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.74 Lite 5DAS See Coat Plus U

Giá gốc: 9,620,000 (VND)

Giá bán: 9,620,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.67 Lite 4DAS See Coat Plus UV

Giá gốc: 4,510,000 (VND)

Giá bán: 4,510,000 vnđ

Tròng Kính Nikon 1.67 Lite 4AS ECC

Giá gốc: 3,300,000 (VND)

Giá bán: 3,300,000 vnđ

Tròng Kính Nikon1.60 Lite 3AS ECC

Giá gốc: 2,050,000 (VND)

Giá bán: 2,050,000 vnđ

Tròng Kính Kodak FSV1.60 Asp UV400

Giá gốc: 1,320,000 (VND)

Giá bán: 1,320,000 vnđ

HOYA-Nulux 1.60 SFT Siêu Chống Chói

Giá gốc: 1,568,000 (VND)

Giá bán: 1,568,000 vnđ

HOYA-Nulux 1.70 SFT Siêu Chống Chói

Giá gốc: 3,968,000 (VND)

Giá bán: 3,968,000 vnđ

CHEMI LENS 1.61SP CRYSTARL U2 COATED

Giá gốc: 668,000 (VND)

Giá bán: 668,000 vnđ