Chiết suất Cao

Tất cả thương hiệu: ChemiEssilorkodak lensZEISSSeikoNikonHOYA

Tròng Kính Đổi Màu Esilor 1.61 CRIZAL TRANSITION VIII

Giá gốc: 5,378,000 (VND)

Giá bán: 5,378,000 vnđ

Tròng Kính ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá gốc: 1,438,000 (VND)

Giá bán: 1,438,000 vnđ

Tròng Kính Kodak FSV1.67 Asp UV400

Giá gốc: 1,350,000 (VND)

Giá bán: 1,350,000 vnđ

Tròng Kính Kodak FSV1.60 Asp UV400

Giá gốc: 850,000 (VND)

Giá bán: 850,000 vnđ

CHEMI LENS 1.67ASP CRYSTARL U2 COATE

Giá gốc: 1,186,000 (VND)

Giá bán: 1,186,000 vnđ

CHEMI LENS 1.60SP CRYSTARL U2 COATED

Giá gốc: 630,000 (VND)

Giá bán: 630,000 vnđ

CHEMI LENS 1.74 ASP CRYSTARL U2 COATE

Giá gốc: 2,520,000 (VND)

Giá bán: 2,520,000 vnđ

Tròng Kính Chemi U6 Perfect UV420

Giá gốc: 879,000 (VND)

Giá bán: 879,000 vnđ