Tròng Chiết Suất 1.56

Tròng Kính ESSILOR 1.56 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá gốc: 768,000 (VND)

Giá bán: 768,000 vnđ

Tròng Kính Kodak FSV1.56 Asp UV400

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Kính HL by HOYA 1.56 HMC UV400

Giá gốc: 368,000 (VND)

Giá bán: 368,000 vnđ

Tròng Kính Nikon1.56 Lite 2AS ECC

Giá gốc: 986,000 (VND)

Giá bán: 986,000 vnđ

Tròng Kính Zeiss Clarity 1.56 AS LT

Giá gốc: 1,500,000 (VND)

Giá bán: 1,500,000 vnđ

Tròng Kính Cavalli 1.56 Hard Coated UV400

Giá gốc: 200,000 (VND)

Giá bán: 200,000 vnđ

CHEMI LENS 1.56SP CRYSTARL U2 COATED

Giá gốc: 368,000 (VND)

Giá bán: 368,000 vnđ

CHEMI LENS 1.56HMC CRYSTARL COATED

Giá gốc: 268,000 (VND)

Giá bán: 268,000 vnđ