Cận-Viễn-Loạn-Lão Thị

Tất cả thương hiệu: HOYAEssilorChemikodak lensCAVALLIZEISS

Màu Gọng

Màu Mắt

CHEMI LENS 1.56SP CRYSTARL U2 COATED

Giá gốc: 368,000 (VND)

Giá bán: 368,000 vnđ

CHEMI LENS 1.56 UV400 SP HARD U1 COATED

Giá gốc: 180,000 (VND)

Giá bán: 180,000 vnđ

CHEMI LENS 1.56HMC CRYSTARL COATED

Giá gốc: 268,000 (VND)

Giá bán: 268,000 vnđ